Helsinki, Jyrki-ohjelma 27.02.1998.

Kuvat: © Tomi Palsa 1998.