Helsinki, Jyrki-ohjelma 30.09.1999.

Kuvat: © Tomi Palsa 1999.